Concurs CRACIUN CU DAIKIN SIBIU

/ / Noutati

REGULAMENT “CRACIUN CU DAIKIN SIBIU

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE.

Organizatorul concursului „ CRACIUN CU DAIKIN SIBIU “ este S.C. TOTAL PLUS S.R.L., cu sediul în Sibiu , strada Rahova , nr26/5 , punct de lucru Sibiu , strada Henri Coanda nr 12 , incinta Sembraz.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.climatizaresibiu.ro si www.facebook.com/climatizaresibiu.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestui Concurs, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.climatizaresibiu.ro si www.facebook.com/climatizaresibiu.ro.

Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 01 noiembrie ora 00:00 – 22 decembrie 2016 ora 23:59.

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani si care are un cont de facebook.

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI SI PREMIU

In perioada mai sus mentionata (01 noiembrie ora 00:00 – 22 decembrie 2016 ora 23:59), persoanele care doresc sa participe la concursul “CRACIUN CU DAIKIN SIBIU” trebuie sa dea like & share paginii de facebook  www.facebook.com/climatizaresibiu.ro si sa lase intr-un comment pe aceasta cu motivul pentru care isi doreste acest premiu.

Persoanele pot vota astfel:

1) Acceseaza pagina de facebook www.facebook.com/climatizaresibiu.ro si da like & share;

2) Scrie intr-un comment pe pagina de facebook www.facebook.com/climatizaresibiu.ro de ce isi doresc acest premiu.

Premiul concursului „CRACIUN CU DAIKIN SIBIU” consta intr-un aparat de aer conditionat Daikin , model FTXB25C+RXB25C , putere 9000 BTU , clasa energitica A+ , garantie 3 ani.

Castigatorul concursului „CRACIUN CU DAIKIN SIBIU” va fi desemnat prin tragere la sorti , in data de 23.12.2016. Extragerea va fi transmisa in direct pe pagina de facebook www.facebook.com/climatizaresibiu.ro

Atentie! Nu se iau in calcul pentru concurs like-urile acordate altor postari , decat cele date paginii de facebook www.facebook.com/climatizaresibiu.ro

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorii sunt inscrisi cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

– colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizatori in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

– stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Sibiu , strada Henri Coanda , nr.12 ( incinta Sembraz).

SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a participantilor. Organizatorul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei ”CRACIUN CU DAIKIN SIBIU” ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 6. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente , de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 7. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorilor, acestia pot subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

 

 

You must be logged in to post a comment.